FAQs - Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Khuyến Mãi
Hệ thống cấp độ thành viên WELLBET là gì ?
Làm thế nào để tham gia các khuyến mãi dành riêng cho tài khoản của tôi?
Có thể cùng lúc tham gia nhiều chương trình khuyến mãi không?
Tôi có thể tiếp tục tham gia các khuyến mãi chỉ định của mỗi cấp độ mà tài khoản chưa đăng ký trước đó khi cấp độ hiện tại của tài khoản tôi đã thay đổi không?
Các khuyến mãi lên cấp độ của WELLBET là gì?
WELLBET có các khuyến mãi hoàn trả không? Tỷ lệ hoàn trả là bao nhiêu?
Khuyến mãi Cược Bảo Hiểm là gì? Làm thế nào để tham gia?
Các Điều Kiện và Điều Khoản Chung Của Khuyến Mãi